EKO-BIZNES

Założycielka firmy Ada Kutyło-Bromka jest wieloletnim pracownikiem Inspekcji Ochrony Środowiska. W 2000 r. uzyskała tytuł biegłego z listy Wojewody Mazowieckiego w zakresach sporządzania ocen oddziaływania na środowisko,
a w 2006 r. tytuł trener w zakresie Prawa Ochrony Środowiska i dyrektywy IPPC.
W latach 2011-2013 była współwłaścicielką firmy "Eko-Strefa" s.c.

Dyplomy i certyfikaty

dyplom
certyfikat
biegly
certyfikat
certyfikat

 

W swojej karierze zawodowej indywidualnie oraz w zespole wykonała szereg opracowań z zakresu ochrony środowiska, w tym:
Operaty wodnoprawne m.in. dla Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział
   Terenowy Warszawa Filia w Łodzi, urzędów gmin w Nowej Suchej, Słupnie,
   Mochowie oraz zakładów przemysłowych w tym Pini Polonia Sp. Z o.o.,
   Hamburger Pini Sp. z o.o., MEGA-TECH Sp. z o.o. i PPHU Korchemia Krzeszewski    i s-ka sp. Jawna w Płocku itp.;
Wnioski o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych m.in. dla Pini Polonia Sp. z o.o.;
   Hamburger Pini Sp. z o.o., Grupy Sokołów; "Koniarek" Zakład Przetwórstwa
   Mięsnego, ferm drobiu, składowisk odpadów;
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko - m.in. dla stacji
   demontażu pojazdów, stacji paliw, kompostowni, biogazowni, zakładów
   przetwarzania opon samochodowych, bioremediacji ziemi zaolejonej produktami
   ropopochodnymi, ferm drobiu, ubojni itp.
Programy ochrony środowiska dla powiatów: m.in. sierpeckiego,
   gostynińskiego, żyrardowskiego, gmin: Bielsk, Gostynin, Nowa Sucha oraz miast:
   Gostynin i Żyrardów.

 

Ada Kutyło-Bromka była wykładowcą na licznych szkoleniach, w tym w ramach współpracy z Atmoterm S.A. z Opola; Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku oraz organizowała własne szkolenia w ramach spółki "Eko-Strefa" s.c.