EKO-BIZNES

EKO-BIZNES zajmuje się problemami ochrony środowiska naturalnego
w różnych aspektach. Właścicielką i głównym ekspertem firmy
jest jej założycielka – Ada Kutyło-Bromka biegła z listy Wojewody Mazowieckiego
w zakresach sporządzania ocen oddziaływania na środowisko oraz trener w zakresie Prawa Ochrony Środowiska i dyrektywy IPPC.

Specjalnością Eko-Biznesu jest m.in.:
− kompleksowa obsługa firm w obszarze ochrony środowiska;
− uczestnictwo w postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko;
  w tym opracowywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko;
− opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych   dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej,   gospodarki odpadami, emisji hałasu do środowiska;
− planowanie rozwoju zrównoważonego i polityka ochrony środowiska;
− zarządzanie środowiskiem;
− pośrednictwo w handlu odpadami;
− konsulting ekologiczny.

Dla zainteresowanych grup organizujemy szkolenia specjalistyczne z przepisów
i procedur ochrony środowiska. Nasi współpracownicy to doskonale wyszkolona kadra inżynierska z dużym doświadczeniem w branży ochrony środowiska, posiadająca biegłą znajomość przepisów prawnych i wymaganych dokumentów dla każdej fazy inwestycji.

Atuty Eko-Biznesu to:
− wieloletnie doświadczenie zawodowe;
− duża wiedza merytoryczna;
− kompleksowość usług;
− umiejętność negocjacji w sytuacjach konfliktowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

EKO-BIZNES